Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище в град Никопол

Архив

________________________________________________________

2019/2020

________________________________________________________

 

01. Форми на обучение

02. Годишен план за дейността на СУ "Христо Ботев"

03. Стратегия за развитие

04. План за изпълнение на дейностите по стратегията за развитие

05. Етичен кодекс

06. План на комисията по етика

07. Правилник за дейността на училището

08. Програма за предоставяне на равни възможности

09. Програма за повишаване на качеството на образованието

10. Правила за осигуряване на обща подкрепа на личностно развитие

11. Програма за намаляване броя на отсъствията

12. Критерии за отпускане на стипендии

 

________________________________________________________

2018/2019

________________________________________________________

 

01. Форми на обучение

02. Годишен план за дейносттта на СУ "Христо Ботев"

03. Стратегия за развитие

04. План за изпълнение на дейностите по стратегията за развитие

05. Етичен кодекс

06. План на комисията по етика

07. Правилник за дейността на училището

08. Програма за предоставяне на равни възможности

09. Програма за повишаване на качеството на образованието

10. Правила за осигуряване на обща подкрепа на личностно развитие

11. Програма за намаляване броя на отсъствията

12. Критерии за отпускане на стипендии

 

2017/2018

________________________________________________________

 

01. Форми на обучение

02. Годишен план за дейността на СУ "Христо Ботев"

03. Стратегия за развитие

04. Етичен кодекс

05. Правилник за дейността на училището

06. Програма за предоставяне на равни възможности

07. Програма за повишаване на качеството на образованието

08. Програма за превенция на ранното напускане на училище

09. Критерии за отпускане на стипендии

 

2016/2017

________________________________________________________

 

01. Форми на обучение

02. Годишен план за дейността на СУ "Христо Ботев"

03. Стратегия за развитие

04. Етичен кодекс

05. Правилник за дейността на училището

06. Приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

07. Програма за повишаване качеството на образованието

08. Програма за превенция на ранното напускане на училище