Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище в град Никопол

Новини

Юлска изпитна сесия

РД 16-305 Заповед за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка с ученици в СФО РД 16-306 Заповед за провеждане на изпити за определяне на срочна оценка с ученици в дневна форма на обучение РД 16-307 Заповед за провеждане на поправителни изпити с ученици в дневна форма на ...

Заявител

Определяне на заявител по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

Обявление

Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

Търг

Публичен конкурс за отдаване на помещение под наем.