Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище в град Никопол

ДЗИ

 

Подаване на заявление за допускане до държавни зрелостни изпити, сесия май-юни 2020 г. /срок за подаване 04.03.2020 – 17.03.2020 г./

 

Във връзка с изпълнение на дейностите по Заповед № РД09-2150/27.08.2019 г. на Министъра на образованието и науката, относно график за подаване на заявления за допускане до ДЗИ, регистриране на заявленията в информационната система и издаване на служебни бележки в периода 04.03.2020 г. – 17.03.2020 г, предвид  регистрирани случаи на заразени с  COVID-19 и дадените указания, както и преустановения учебен процес до второ нареждане, се осигурява възможност за електронно подаване на заявленията от зрелостниците.

 

Ред на подаване на заявленията по електронен път и получаване на служебна бележка:
1. Заявлението следва да бъде свалено от зрелостника от следния линк:  Заявление
2. Заявлението следва да се попълни от зрелостника, след което се подписва, сканира и изпраща на електронната поща на училището: sou_nikopol@abv.bg
3. Получаване на служебна бележка – на място в училището след възстановяване на учебния процес.


Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:


Сесия май–юни

Български език и литература – 20 май 2020 г., начало 08:00 ч.

Втори държавен зрелостен изпит – 22 май 2020 г., начало 08:00 ч.