Facebook

СУ Христо Ботев

Средно училище в град Никопол

СУ Христо Ботев - Никопол

Средно общообразователно училище „Христо Ботев“ гр. Никопол е основано през 1850 година като наследник на местното светско възрожденско училище. СОУ  „Христо Ботев” е единственото средищно училище в община Никопол, осигуряващо обучение на деца от Никопол и 6 села от общината. В момента в училището се обучават 440 ученици от I до XIIклас, разпределени в 20 паралелки.