Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище в град Никопол

Архив

Заповед за утвърждаване на уч. план-прием за 2021-2022 г.

Прием след VII клас:

Заповед - график

Заявление за участие в класиране

Заявление за записване

Заявление - ИУЧ

Незаети места за III етап на класиране

_______________________________________________________________

План-прием 2019/2020

________________________________________________________

2020/2021

________________________________________________________

01. Форми на обучение

02. Годишен план за дейността на СУ "Христо Ботев"

03. Стратегия за развитие

03.1. Стратегия за развитие - 2016-2020

03.2. Стратегия за развитие - 2021-2024

04. План за изпълнение на дейностите по стратегията за развитие

04.1. План за изпълнение на дейностите по стратегията за развитие - 2016-2020

04.2. План за изпълнение на дейностите по стратегията за развитие - 2021-2024

05. Етичен кодекс

06. План на комисията по етика

07. Правилник за дейността на училището

08. Програма за предоставяне на равни възможности

09. Програма за повишаване на качеството на образованието

10. Програма за осигуряване на обща подкрепа на личностно развитие

11. Програма за намаляване броя на отсъствията

12. Критерии за отпускане на стипендии

13. Програма за превенция на ранното напускане на училище

14. Мерки за повишаване на качеството на образованието

15. Училищен учебен план за учебната 2020/2021 г.

16. Индивидуални учебни планове за учебната 2020/2021 г.

17. График за консултациите

 ________________________________________________________

COVID-19

01. Заповед за носенето на маски

02. План за действие в условията на COVID-19

 ________________________________________________________

ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

01. Правила за работа в електронна среда от разстояние

02. Заповед за организиране на обучение в електронна среда от разстояние

03. Заповед за стартиране на обучение в електронна среда от разстояние

 ________________________________________________________

План - програма по БДП

 ________________________________________________________

Заповед за поддръжка на сайта на СУ "Христо Ботев"

 

________________________________________________________

2019/2020

________________________________________________________

 

01. Форми на обучение

02. Годишен план за дейността на СУ "Христо Ботев"

03. Стратегия за развитие

04. План за изпълнение на дейностите по стратегията за развитие

05. Етичен кодекс

06. План на комисията по етика

07. Правилник за дейността на училището

08. Програма за предоставяне на равни възможности

09. Програма за повишаване на качеството на образованието

10. Правила за осигуряване на обща подкрепа на личностно развитие

11. Програма за намаляване броя на отсъствията

12. Критерии за отпускане на стипендии

 

________________________________________________________

2018/2019

________________________________________________________

 

01. Форми на обучение

02. Годишен план за дейносттта на СУ "Христо Ботев"

03. Стратегия за развитие

04. План за изпълнение на дейностите по стратегията за развитие

05. Етичен кодекс

06. План на комисията по етика

07. Правилник за дейността на училището

08. Програма за предоставяне на равни възможности

09. Програма за повишаване на качеството на образованието

10. Правила за осигуряване на обща подкрепа на личностно развитие

11. Програма за намаляване броя на отсъствията

12. Критерии за отпускане на стипендии

 

2017/2018

________________________________________________________

 

01. Форми на обучение

02. Годишен план за дейността на СУ "Христо Ботев"

03. Стратегия за развитие

04. Етичен кодекс

05. Правилник за дейността на училището

06. Програма за предоставяне на равни възможности

07. Програма за повишаване на качеството на образованието

08. Програма за превенция на ранното напускане на училище

09. Критерии за отпускане на стипендии

 

2016/2017

________________________________________________________

 

01. Форми на обучение

02. Годишен план за дейността на СУ "Христо Ботев"

03. Стратегия за развитие

04. Етичен кодекс

05. Правилник за дейността на училището

06. Приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

07. Програма за повишаване качеството на образованието

08. Програма за превенция на ранното напускане на училище