Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище в град Никопол

За нас

С учениците в СУ Христо Ботев гр. Никопол, работи педагогически персонал от 40 учители и възпитатели. Предлагаме обучение, в центъра на което е поставено детето, с неговите потребности, интереси и възможности. Учебното заведение осигурява целодневно обучение /по избор/ за учениците от начален курс, предлага обяд, активен отдих, самоподготовка. На разположение на учениците са фитнес зала, компютърни зали.

 

Работата по проекти провокира творческата съзидателност, насърчава поемането на инициативи и подготвя учениците за успех в живота. В  СОУ „Христо Ботев”- гр. Никопол се полагат грижи за нивото на обучение по всички образователни предмети.

 

Методиката на преподаване предполага атмосфера на доверие, а самото учене е творчески процес, в който придобиването на знания е удоволствие. Училището предлага: СИП,  Оркестър, Народни танци, Спорт. Обучението в горен курс е профилирано- География и икономика, Биология и здравно образование, Информационни технологии, Химия и опазване на околната среда. Подготовката за