Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище в град Никопол

Новини

Обучение

Покана за ...

ПРАЗНИЧНО ОБРЪЩЕНИЕ НА ДИРЕКТОРА НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" ПОСЛУЧАЙ 170-годишния Юбилей на училището и 02 юни - Денят на Ботев

ПРАЗНИЧНО ОБРЪЩЕНИЕ НА ДИРЕКТОРА НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" ПОСЛУЧАЙ 170-годишния Юбилей на училището и 02 юни - Денят на Ботев

Технически университет

Технически университет

Заявления

  УВАЖАЕМИ   УЧЕНИЦИ, Във връзка с обявеното с Решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и преустановяване на учебния процес до 13.04.2020 г., изпълнението на дейностите за организацията и провеждането на изпитите ...

ВАЖНО!!! ЗА УЧЕНИЦИТЕ от 10 КЛАС

ВАЖНО!!! ЗА УЧЕНИЦИТЕ от 10 КЛАС

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ

Юлска изпитна сесия

РД 16-305 Заповед за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка с ученици в СФО РД 16-306 Заповед за провеждане на изпити за определяне на срочна оценка с ученици в дневна форма на обучение РД 16-307 Заповед за провеждане на поправителни изпити с ученици в дневна форма на ...

Заявител

Определяне на заявител по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

Обявление

Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

Търг

Публичен конкурс за отдаване на помещение под наем.